Jdi na obsah Jdi na menu
 


ENERGIE VĚTRU SLOUŽÍ LIDSTVU ODNEPAMĚTI"


Jsme společnost, která se dynamicky rozvíjí v oblasti podpory a výstavby obnovitelných zdrojů energie a to zejména v oblasti využívání větru.

Využívání větru, jako zdroje čisté obnovitelné energie k výrobě elektřiny, je v České republice teprve na počátku, a proto přichází naše společnost s nabídkou na podporu formou spolufinancování garantovaného technického a hospodářského provozu větrných elektráren obcím, městům, ale i soukromým podnikatelským subjektům.

Naše společnost nabízí v této oblasti kompletní zajištění veškerých služeb, počínaje odbornými přednáškami, přes studie, projekty, stavební povolení až po dodávku technologie a zabezpečení servisu a následného provozu.

Výhodnost investic v oblasti obnovitelných zdrojů energie spočívá hlavně v patnáctileté státní garanci výkupních cen za elektrickou energii a možnost čerpání dotací pro obce ve výši 20 % z uznatelných nákladů.

Společnost ARNNEX.CZ s.r.o. je připravena vám splnit vaše přání a požadavky.

 

                                                Využití solární energi

yužití solární energie má svůj vrchol teprve před sebou, ale již dnes se naskýtají skvělé možnosti pro její efektivní využití. Je jisté, že klasické zdroje energie (uhlí, ropa, zemní plyn, uran) budou v budoucnosti vyčerpány. A právě správně využitá sluneční energie by mohla pokrýt stále rostoucí energetické nároky lidstva.

Na tomto webu, který vznikl u příležitosti IHY 2007, naleznete obecné informace o využití solární energie, výsledky studentských experimentů provedených v laboratořích Gymnázia Žďár nad Sázavou a nástin možností, jak by se solární energie dala využít v již zmíněné škole.

Na webových stránkách se setkáte s texty, obrázky a grafy. Dále si můžete stáhnout tapety na plochu, spořič obrazovky a miniaplikaci pro Windows Vista. Vzrušující cesta do světa využití solární energie právě začíná!

Vodní energie

Energetické zdroje využívající energii vody ve vodních tocích patří mezi dosti rozšířené a dnes běžně používané OZE. Hnacím motorem je sluneční energie, která zajišťuje neustálý koloběh ohromného množství vody. Energie vody je využívána za pomoci široké škály typů a velikostí vodních děl. Na vodních tocích je možné využít kinetickou energii proudící vody. Množství využitelné energie je dáno rychlostí proudění, která závisí na spádu toku.

K využití energie proudící vody jsou používány rovnotlaké vodní stroje založené na rotačním principu. Jinou možností je využití potenciální energie vyvolané gravitací působící na vodu. Pomocí vodního díla je vytvořen výškový rozdíl mezi hladinou pod a nad vodní zádrží. Výškový rozdil obou hladin vytváří ve vhodném přivaděči dostatečný tlak k roztočení rotoru přetlakového vodního stroje.

Vodní energetika se dělí na dvě skupiny. Malé vodní elektrárny mají instalovaný výkon do 10 MW. Velké elektrárny mají výkon vyšší, avšak jejich výstavba je s ohledem na dnešní ekologickou situaci nereálná.

Jaderná energie

jaderná energie je energie, která existuje a uvolňuje se z jaderných reakcí v atomovém jádře. Nepřesně je někdy označována jako atomová energie (tou je však i energie chemická, protože se rovněž uvolňuje z atomů). Prostřednictvím speciálních zařízení je možné ji využívat, příslušné technické a ekonomické odvětví se označuje jako jaderná energetika (viz pro detailnější informace). Pro mírové účely se v současnosti průmyslově využívá štěpná reakce uranu nebo plutonia, uvažuje se rovněž o využití thoria. Předmětem intenzivního výzkumu je praktické využití termonukleární syntézy (především přeměna vodíku na hélium.

Jadernou energii je z hlediska energetiky možné zařadit jak do obnovitelných zdrojů energie, tak do neobnovitelných zdrojů energie.[1][2][3][4]

V technologické úrovni využití jaderné energie patří Česko k relativně významným státům.