Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podle údajů se ve vjezdovém parkovacím domě v centru města pro 400 parkovacích míst (kde se počítá s obratem až 1.500 vozidel za den) spotřebuje denně až 434 litrů pohonných hmot. Tento údaj souvisí s kontaminací ovzduší emisemi řady nebezpečných látek s různými účinky na člověka. Ze zdravotního hlediska mezi nejvíce sledované patří skupiny oxidu dusíku (NOx), přízemní ozon (O3), těkavé organické sloučeniny a těžké kovy. Při spálení 1 litru benzínu vznikne 2,5kg NO2. Tzn. že jen tento dům vypustí denně do ovzduší zhruba 1 tunu škodlivých látek. Velký je i problém globálního oteplování naší planety, který přímo souvisí s obsahem NO2 v ovzduší. Světové lesy dnes dokážou pojmout je pouhou třetinu námi produkovaným NO2. Zbylé dvě třetiny zůstávají v ovzduší.

Jak bychom asi pomohli naší planetě kdyby jen část vozů na celém světě, které dnes parkují v nadzemních či podzemních garážích, nebo jezdí po parkovacích plochách a hledají místo na zaparkování, pohodlně a bezpečně bez použití motoru zaparkovala a zamezila tím vypouštění nebezpečných látek do ovzduší?

Co ještě navíc pro ekologii?

  • - systém je vybaven paletou ve které je možno např. v zimě nebo za deště shromažďovat odkapávající vodu. Při dojezdu do místa odbavení je z palety automaticky voda vypuštěna. Voda je pak přes odlučovač ropných látek (součást dodávky) odváděna do kanalizace
  • - hlučnost zařízení je pod hranicí 40 dB
  • - při samotném zaparkování automobilu není v provozu motor a tím dochází ke značné úspoře pohonných hmot a k minimalizaci emisí
  • - vzhledem k zabranému prostoru je možno okolí osadit zelení
  • - prostor parkování je vybaven sběrným kanály pro případný odkap z automobilů a sveden do odstraňovače ropných látek
  • - systém je až s výjimkou betonových patek plně recyklovatelný